Initiatieven van de Zusters Maricolen

Kerstavond voor vluchtelingen Sinds 1991 vieren we elk jaar Kerstavond met vluchtelingen. We richten ons vooral naar de nieuwkomers van het laatste jaar. Het initiatief wordt mee gedragen door een grote groep vrijwilligers. Dit jaar waren er mensen uit 25 verschillende landen, 17 uit Palestina, 7 uit Eritrea, 7 uit Iran, 6 uit Afghanistan,...mensen uit de vele conflictgebieden in de wereld die een nieuwe toekomst zoeken. Na een welkom bij een glaasje volgt een korte bezinning. Dan wordt een lekker kerstmaal aangeboden en nadien is er animatie. Op dit kerstfeest staat de ontmoeting tussen vluchtelingen en vrijwilligers centraal. En allen genieten van een sfeer van vreugde en vriendschap die er op zo'n avond echt voelbaar is! In 2020 kon "Kerstavond voor vluchtelingen" niet doorgaan omwille van Covid 19. Vredeswake De vredeswake die gepland was op 8 november'20 kan omwille van Covid 19 niet opengesteld worden voor een ruim publiek, maar zal wel in eigen kring doorgaan. We hopen volgend jaar de draad weer op te nemen!

Kerstfeest 2019

Vredeswake

“De vredeswake die gepland was op 8 november 2020, kan omwille van de corona niet opengesteld worden voor een ruim publiek, maar zal wel in eigen kring doorgaan.

We hopen wel volgend jaar de draad weer te kunnen opnemen”