Initiatieven van de Zusters Maricolen

Vredeswake

Conflicten, spanningen, oorlogen,
het eindigt maar niet…

En toch!

Bewogen voor een vredevolle samenleving
nodigen we jullie van harte uit
om samen te waken, te zingen en te bidden
op zondag 12 november om 16u30
in onze kapel, Oude Zak, 34 Brugge.

Al wie vrede in het hart draagt is welkom!

Vredeswake 2023