Initiatieven van de Zusters Maricolen

Vredeswake

Op 13 november konden we opnieuw een vredeswake organiseren, nu onder het thema "Oorlog is dood. Vrede is leven"
De 75 aanwezigen luisterden geboeid naar het getuigenis van 2 Oekraïense vrouwen.
Het samen bidden en enthousiast zingen versterkten het verlangen tot concrete inzet voor vrede.
Dit initiatief lijkt voor velen van betekenis en blijft voor herhaling vatbaar!