Huidige Gemeenschappen van de Zusters Maricolen

De Zusters Maricolen leven vandaag met 18 zusters in vier gemeenschappen

in Brugge en omgeving.

In het centraal huis in de Oude Zak te Brugge wonen 9 zusters, dit is het centrale huis waar alle zusters welkom zijn en waar alle diensten gebeuren die heel de congregatie aangaan o.a. het secretariaat en economaat en het archief en de communicatie met de vroegere missies in Congo. Hier komen geregeld alle zusters samen voor vormingsbijeenkomsten en vieringen. Hier worden ook de hoogbejaarde en zorgbehoevende zusters, zo lang het haalbaar is, verzorgd. Enkele zusters zijn volgens hun mogelijkheden nog op verschillende vlakken dienstbaar binnen en buitenshuis.
Ze leven nog sterk verbonden met het Technisch Instituut H.-Familie en basisschool 'Het Kleurenpalet'

In een aanpalende straat wonen 4 zusters in de gemeenschap Rozendal, het is een gastvrij huis, vlak naast de Welzijnsschakel Integraal waarmee ze sterk verbonden zijn en waarin een zuster fulltime actief is. Enkele zusters nemen ondersteunende taken op in het hoofdklooster en in organisaties buiten de gemeenschap.

Twee zusters wonen in Huize Sint-Arnold, een appartement vlakbij de Abdij Steenbrugge waar de diocesane diensten voor het onderwijs gevestigd zijn. De zusters doen er vrijwilligerswerk in het onthaal van groepen, leven mee met de parochie, werken mee in ’t Gezelletje te Oostkamp, en een zuster neemt ondersteunende taken op in het hoofdklooster.

In huis Emmaüs in Oostkamp wonen 2 zusters. Het is een open en gastvrij huis.
De zusters werken mee in de parochiepastoraal en zijn actief in Welzijnsschakel ’t Gezelletje.
De gemeenschap is ook sterk verbonden met de Lievensmissie in Ranchi – India en het CSA onderwijsproject, dit via priester Suman Ekka die er tijdens zijn studies in België in de gemeenschap een thuis vond.

Een zuster is opgenomen in het woon- en zorgcentrum Vogelzang te St.-Michiels-Brugge.