Initiatieven van de Zusters Maricolen

Vredeswake

Er was weer een flinke opkomst voor de vredeswake
van 12 november.

Samen zingen, een getuigenis beluisteren en samen bidden voor vrede:
het was deugddoend.

Zeker voor herhaling vatbaar!

Vredeswake 2023